ILO:n työkokouksen kantavana teemana on kunnon työ, Mervi Ylitalo kertoo.

Videoterveiset Genèvekoulusta

Toukokuun lopussa 2016 alkaneeseen Genèvekouluun osallistuu 28 aikuisopiskelijaa kaikista Pohjoismaista. Mervi Ylitalo toimii neljättä kertaa sen rehtorina. Ylitalon videopäiväkirjaa Genèvestä voit seurata täältä.

VIDEO 4:
Kurssi etenee.

ILO:n ja YK:n käytävät ovat käyneet tutuksi, turvatarkastukset ovat rutiinia ja kanssakäyminen kansainvälisessä työkokouksen ilmapiirissä luontevaa. Osallistuminen Genèvekouluun vaatii kiinnostusta parantaa maailmaa, rohkeutta olla mukana tuhansien ihmisten joukossa sekä uteliaisuutta tutustua uusiin ihmisiin ja oppia uutta.

Genèvekoulun opiskelija Viktor Hage kertoo kokouksen tarkoituksesta, Teis Rasmussen ILOn merkityksestä ja Maarit Salonen siitä, miksi Genèvekoulu vuosi vuoden jälkeen tulee työkokoukseen oppimaan. Lopuksi kukin heistä kertoo, kenelle he haluavat Genèvekoulua suositella.

1) Vad syns att vara det mest aktuella utmaning för arbetskonferensen idag?
Ay-aktiivi Viktor Hage, Ruotsi, LO Transport

2) Varför behöver vi ILO?
Ay-aktiivi Teis Rasmussen, Tanska, HK (Handel)

3) Varför är det viktigt att Genèveskolan kommer varje år till att följa den internationella arbetskonferensen?
Ay-aktiivi Maarit Salonen, Suomi, JHL

4) Vem vill du rekommendera Genèveskolan till?

 

 VIDEO 3:
ILO:n Työkokous on käynnistynyt. Myös genèvekoululaiset ovat aloittaneet työskentelyn.

 

VIDEO 2:
Genèvekoulu alkaa.

Genèvekoulun ensimmäisen kurssipäivän kohokohta oli tapaaminen ILO:n johtaja Guy Ryderin kanssa. Ryder kertoi ryhmälle ajatuksistaan tämän ajan ja tulevaisuuden työn suurista kysymyksistä, joiden ratkaisuksi tarvitaan kolmikantaista dialogia hallitusten, työnantaja- ja työntekijäedustajien kanssa. ILO:n työkokouksen avajaispuheessa Guy Ryder korosti, miten kasvava eriarvoisuus, syrjäytyminen ja jakautuminen eri yhteiskuntaluokkiin eivät ole muuttuvan maailman ilmiöitä sinänsä vaan tekojemme, toimintamme ja päätöstemme seurauksia. Vastuu on meidän.

Katso Guy Ryderin koko video täältä ja koko puhe tästä.

 

VIDEO 1:
Lähtötunnelmissa ja taustaa Genèvekoulusta.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Pirjo Alijärvi
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media