Kolme viikkoa ILOa ja ay-oppia

YK:n Työjärjestö ILO:n toimet näkyvät selkeimmin työelämässä. Genèvekoululaiset perehtyvät ILO:n toimintaan järjestön vuosittaisessa työkokouksessa. Mervi Ylitalo on Genèvessä neljättä ker-taa koulun rehtorina.