Verotuksen aukot tukkoon

Verotulot saadaan riittämään tulevaisuudessa, jos verotuksen aukot tukitaan ja valtiot sopivat uusista pelisäännöistä veronkierron torjunnassa.

Oma raha tukee paikallistaloutta

Maailmalla kiertää virallisten valuuttojen rinnalla vaihtoehtoisia maksuvälineitä. Ne ovat saa-neet jalansijaa myös Suomessa.

Raha valtasi politiikan

Arvotutkija Anneli Portman pohtii, miten nykyisessä keskustelukulttuurissa vastapuolta ei enää osata kuunnella. Hän on huomannut myös, miten tasa-arvon, turvallisuuden, työnteon ja rehellisyyden joukkoon on hiipinyt viides arvo – raha.