Oikeus vaikuttaa omiin asioihin kuuluu kaikille

Vaatimus aktiivisesta kansalaisuudesta sulkee osan ihmisistä yhteiskunnan laidalle. Toimijuutta vahvistamalla pärjääminen yhteiskunnassa helpottuu. Aktiivinen kansalainen hoitaa itsenäisesti niin raha-, tuki-, terveys- kuin lastensa kouluasiat ja

Aikuisten perustaitojen kehittäminen vaatii yhteisiä suuntaviivoja

TSL:ssa on kerätty yhteen hyviä käytäntöjä aikuisten perustaito-opetuksesta yhteisen opetusmallin luomiseksi. Yksi niistä on yksilöiden tarpeiden huomioiminen osaamisen kehittämisessä. Vapaassa sivistystyössä koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti

Palautuminen pandemian jäljiltä vaatii tukea

Kun koronapandemia pysäytti matkustamisen, lennot peruuntuivat ja lentokenttä hiljeni. Tilanne vaikutti myös Sodexo Transportin lentokonesiivoojiin, jotka olivat koronakriisin pahimman ajan lomautettuna. Kun lennot alkoivat uudestaan,

Työn merkitys määritettävä uusiksi

Tekoäly muuttaa työelämän ja korvaa osan työtehtävistä samaan tapaan kuin 1980-luvulla alkanut automatisaatio tai koneistuminen teollinen vallankumouksen aikaan. Iso kysymys on, miten jäljelle jäävät työt

EU:n uudet direktiivit vaikuttavat edunvalvontaan Suomessa

EU:n toimivalta työelämäasioihin on laaja. Esimerkiksi uusi alustatyödirektiivi määrittelisi jatkossa siitä, kuka on työntekijä. Työväen Sivistysliiton syyskuussa järjestämässä seminaarissa kuultiin painavaa asiaa Euroopan Unionin vaikutuksista

Yhteiskuntaluokat törmäyskurssilla

Noora Vallinkoski kuvaa romaaneissaan yhteiskuntaluokkia monelta eri kantilta ja kytkee tarinansa osaksi laajempaa yhteiskunnallista tasoa. Uusimmassa kirjassaan hän kuvaa, miten tausta näkyy niin puheessa kuin

Tarpeellisia taitoja, nyt ja tulevaisuudessa

Työ ja osaamistarpeet muuttuvat. Osaamistarpeiden ennakoinnin lisäksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Osaamista syntyy niin työelämässä kuin arjessa, eikä omaa osaamista aina ei edes

Menneisyyttä kannattaa muistaa

Omien juurien tunteminen lisää itseymmärrystä ja suhteellisuudentajua, sanoo TSL:n satavuotishistoriikin koostanut Tero Tuomisto. Sata vuotta sitten moni työläinen oli käynyt vain muutaman vuoden kansa- tai

Työpaikalla kaikki hyvin, vai onko?

Musiikin lisäksi Työväen Musiikkitapahtumassa keskusteltiin työntekijöiden näkyvyydestä julkisuudessa. Nuorille sosiaalinen media voi olla ainoa väline nostaa epäkohtia esille silloin, jos kaltoinkohtelun puheeksi ottaminen työpaikalla aiheuttaisi