Kuntien on muun muassa turvattava kaikille suomalaisille sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kunnan asiat tutuksi

 

Miksi kuntapolitiikkaan tarvitaan feminismiä? Entä mitä tapahtuu kunnalle, jos se ei enää selviä lakisääteisistä tehtävistään? Entä millainen on hyvä kuntapäättäjä? Lue lisää  Aikamerkin kuntasarjasta.

Kun puhutaan feminismistä, useimmat suomalaiset ymmärtävät kyseen olevan naisten oikeuksista. Kuntapolitiikassa feminismi tarkoittaa kuitenkin myös syrjäytettyjen ihmisryhmien puolustamista ja sortavien rakenteiden purkamista. Lue lisää, miten feminismi kaikkien sortavien rakenteiden purkamista ja eri ihmisryhmien välistä tasa-arvoa.

Kuntien tehtävät määritellään kuntalaissa ja useissa sektorikohtaisissa säädöksissä opetuksesta terveydenhoitoon ja ympäristönsuojelusta pelastustoimeen. Moni kunta uhkaa ajautua tilanteeseen, jossa se ei enää selviä lakisääteisistä tehtävistään. Katso tästä, millaisia lääkkeitä talousahdinkoon voisi löytyä.

Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa, sillä Suomen kunnissa päätetään lukuisista ilmastoon liittyvistä asioista aina maankäytön ja liikenteen suunnittelusta energiantuotantoon, rakentamiseen ja henkilöstö- ja opiskelijaruoan koostumukseen. Lue lisää siitä, miten kuntapolitiikalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Suomessa on yhä useita tasa-arvon kipukohtia, joihin voi vaikuttaa esimerkiksi kunnanvaltuuston kautta. Nais-etuliitteestä ei politiikassa ja kulttuurin parissa päästä kuitenkaan eroon vielä pitkään aikaan. Lue lisää siitä, miten kunnanvaltuutetut voivat edistää valitsemiaan tasa-arvotavoitteita esimerkiksi tekemällä valtuustoaloitteita tai lautakuntatyöskentelyssä.

Kunnanvaltuutetun ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta hänen on oltava kiinnostunut kunnan asioista ja valmis ottamaan asioista selvää. Katso tästä, millainen on hyvä kuntapäättäjä.

Aikamerkin videosarjassa kuntaministerin erityisavustaja Minna Salminen vastaa kuntataloutta koskeviin kysymyksiin. Katso videot alta.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Ilkka Vuorikuru
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media