Toukokuussa 2016 alkaneeseen Genèvekouluun osallistuu 28 aikuisopiskelijaa kaikista Pohjoismaista. Mervi Ylitalo toimii neljättä kertaa sen rehtorina.

Kolme viikkoa ILOa ja ay-oppia

YK:n Työjärjestö ILO:n toimet näkyvät selkeimmin työelämässä. Genèvekoululaiset perehtyvät ILO:n toimintaan järjestön vuosittaisessa työkokouksessa. Mervi Ylitalo on Genèvessä neljättä kertaa koulun rehtorina.

Genèvekoulu on tarkoitettu ammattiyhdistysliikkeessä työskenteleville ja siinä toimiville. Koulu tarjoaa mielenkiintoisen ikkunan kansainvälisiin työelämän teemoihin. Koulu on järjestetty pohjoismaisena hankkeena jo vuodesta 1931 lähtien. Siitä on muodostunut instituutio ja ILO:n työkokouksessa genèvekoululaiset otetaan aina avoimesti vastaan.

– Genèvekoulun neljä vuotta ovat olleet hauskoja, opettavaisia ja mielenkiintoisia, rehtori Mervi Ylitalo sanoo.

Rehtorin tehtävä on osa-aikainen ja kiertää pohjoismaisten TSL-järjestöjen kesken. Rehtorin apuna on tanskalainen opettaja Peter Waldorff. Ylitalon varsinainen leipätyö on Työväen Sivistysliitossa hankekeskuksen päällikkönä.

Genèvekouluun osallistuu tänä keväänä 28 aikuisopiskelijaa kaikista Pohjoismaista. Suomalaisia on mukana yhteensä neljä osallistujaa Ammattiliitto PRO:sta, Palvelualojen ammattiliitto PAM:sta ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:sta.

– On ilo työskennellä ihmisten kanssa, jotka haluavat aidosti opiskella työelämän globaaleja teemoja ja hyödyntävät sitten oppimaansa ay-urallaan, Mervi Ylitalo sanoo.

KUNNON TYÖTÄ

Maanantaina 30. toukokuuta 2016 käynnistyvän ILO:n työkokouksen kantavana teemana on tänäkin vuonna kunnon työ. Suomen viralliseen valtuuskuntaan kuuluu vastuuministerin ohella virkamiehiä ja työmarkkinaosapuolia.

Pari viikkoa kestävä työkokous jakaantuu istuntoihin ja komiteatyöskentelyyn. Genèvekoululaiset pääsevät seuraamaan myös komiteoiden työtä. Niissä pohditaan muun muassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista työelämässä ja kuinka globaalit alihankintaketjut täyttävät kestävän työn ehdot.

Ilmastonmuutoksen ja pakolaisvirtojen vaikutukset työmarkkinoihin ovat myös kokouksessa esillä. Keskusteluun nousevat myös räikeimmät tapaukset eri puolilla maailmaa, joissa ILO:n sopimuksia on rikottu.

ILO on kiinnittänyt viime aikoina huomiota myös Suomeen hallituksen esille tuomien pakkolakien takia. Myös saamelaisten asema alkuperäiskansana on Suomessa kiinnostanut.

TUOMISINA UUSIA OPPEJA

Genèvekoululaiset ovat aloittaneet perehtymisen ILO-teemoihin jo hyvissä ajoin keväällä.

– Suomalaiset osallistujat perehdytetään ILO:n vuosittaisiin teemoihin ja koulun työmetodeihin kotimaassa aina kuukautta ennen ensimmäistä yhteispohjoismaista kokoontumista Ruotsissa, Mervi Ylitalo sanoo.

Kun ILO:n työkokous päättyy kesäkuun 10. päivä 2016, genèvekoululaiset siirtyvät Rollen pikkukaupunkiin Genèven lähistöllä analysoimaan opittua. Koulu edellyttää, että osallistujilla on raportit valmiina, kun he palaavat takaisin työpaikoilleen ja edunvalvonnan piiriin.

Mervi Ylitalon videopäiväkirjaa Genèvestä voit seurata täältä.

Merja Leskinen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Pirjo Alijärvi
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media