Kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa

Inari Juntumaa arvioi Veikko Räntilän ajankohtaisen analyysin kapitalismista.

Työväenliike on haastanut vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Se on hahmotellut vaihtoehtoista, parempaa todellisuutta, laatinut ohjelmia, vakuuttanut ihmisiä, muuttanut maailmaa.  Yhteiskunta on monin mittarein kehittynyt ja parantunut.

Tämä on edellyttänyt vallitsevan katsantokannan haastamista. Opintotoiminta on ollut keskeistä yhteisen tietoisuuden rakentamisessa. Mikä on se tietoisuus nyt?

OHJELMATYÖLLE SUUNTA JA POHJA

Tietoisuutta on rakennettava jatkuvasti. Niinpä SDP:n puoluekokouksessa Seinäjoella puolue päätti käynnistää uuden periaateohjelmatyön. Se linjasi sisältöteemoja ja kenttätyön prosessia ja perusti työryhmän, jolle valittiin vetäjä. Tampereella puolue sparraili työryhmän omia edustajia. Työryhmä kokoontui ja kuuli alustuksia.

Lukuisista sisältöä ja prosessia koskevista syistä asiapaperia ei lopulta tuotu ohjelmana hyväksyttäväksi seuraavaan eli Lahden puoluekokoukseen. Tälläkään hetkellä työ ei ole käynnissä laveasti tai kuten jo Seinäjoella päätettiin.

Veikko Räntilä

Tampereen vireä keskusteluryhmä haluaa kantaa kortensa kekoon. Ryhmän jäsen, Veikko Räntilä, pitkän uran työväenliikkeen sivistystehtävissä tehnyt asiantuntija, kirjoitti keskusteluun kriittisen analyysin kapitalismista: Modernin kapitalismin analyysi ja talouden demokratisointi. Kriittinen arvio taloudellisesta toimintaympäristöstä ja sen muutoksista.

­– Tämän mittakaavan kysymyksillä pitäisi olla aivan toinen asema ihmisten vuorovaikutuksessa ja tajunnassa, hän kuvaa.

­– Täytyy hahmottaa modernin kapitalismin keskeiset luonteenpiirteet. Tässä on suunnaton kansansivistyksen ja työväestön sivistämisen tarve.

Tampere-ryhmän mukaan työväenliikkeen tehtävä on rakentaa tietoisuutta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ymmärryksen pohjaksi Räntilä käy kirjasessa läpi muun muassa verotusta, suhdannekriisejä, markkinahälyä, uusliberalismia, finanssikapitalismia, veroparatiiseja ja kryptorahaa.

– On suorastaan hirtehistä, että puolueen ohjelmatyössä EU:n ja valuuttaunionin kohdalla näyttää vielä olevan epäselvää, vaaditaanko veroparatiiseja lopetettavaksi vai tyydytäänkö muiden asettamiin ehtoihin. Tässä vallitsee täydellinen moraalikato. Veroparatiisit vievät julkistalouden pohjan.

– Lujista vaatimuksista ja toimenpiteistä syntyisi ideologista voimaa puolueelle. Kysymys on, miten voi edistää puolueen tietoisuutta ja ymmärrystä.

TALOUDEN DEMOKRATISOINTI

Kirjassa on kolme osiota. Ensimmäisessä osiossa Räntilä analysoi kapitalismia moniulotteisesti. Toinen, lyhyt osa sisältää Tampere-ryhmän huomioita Räntilän analyysistä. Kolmas osa sisältää johtopäätökset ja vaateet kapitalismin suitsimiseksi ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja maailman rakentamiseksi.

Kautta linjan vallitsee ymmärrys, että ongelmat ovat globaaleja, joten ratkaisujenkin on oltava. Tämä toki edellyttää paikallista ymmärrystä, meidän kaikkien ymmärrystä.

Ratkaisujen joukossa ovat muun muassa vallan rakenteiden muutokset, vahva kansalaisyhteiskunta sekä EU-politiikka, työelämän oikeudet ja uusliberalistisen ajattelun haastaminen ja muuttaminen.

Luonteeltaan kirjanen on analyyttinen, mutta jo alan harrastajalle suunnattu siten, että käytettyjä käsitteitä ei availla. Myös esimerkiksi sukupuolen aseman erot huomioiva taso jää puuttumaan, samoin ilmastonmuutos on sivuosassa. Tulkitsen taustalta ymmärryksen, jonka mukaan talous asettaa perustan kaikelle muulle toiminnalle.

Jos ajatellaan esimerkiksi kestävän kehityksen kolmijakoa, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus jäävät nyt sivuosaan. Kestävää kokonaisuutta ei kuitenkaan ole olemassa ilman sen kaikkia osia. Yhtä perustellusti voi ajatella, että ekologinen todellisuus raamittaa taloudellista ja sosiaalista todellisuutta. Niin ikään voi ajatella, että sosiaalinen todellisuus – ihmissuhteet, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, hyvinvointi, myös yhteinen tietoisuus ja tietoisuuden laventaminen – raamittaa ja luo taloudellista todellisuutta.

Inari Juntumaa

Onneksi tämä usko ryhmältä löytyy. Kirjasen jäsentäminen on arvokas sivistysteko. Sille voi osoittaa kannatuksensa lukemalla ja keskustelemalla. Sen voi tehdä koko liike. Eespäin!

Inari Juntumaa
Koulutuspäällikkö, apulaisrehtori, TSL

Arviointien tekstit noudattavat kirjoittajan näkemyksiä, eivät Aikamerkin.

1 thought on “Kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa”

  1. T. Kallinen

    Niin sanotusti “kaiken” nivominen yhteen ja muotoileminen “yhden hyvän funktioksi”, joka pitäisi maksimoida, ei onnistu edes periaatteessa puhtailta humanisteilta. Pitäisi hyväksyä mukaan lisää mekanistisuutta, vaikka väkisin, keskeisiä kvantitioituja suureita … tietokoneet kun voisivat auttaa! Tähän täytyy kirjoittajan anonyyminäkin koettaa vielä palata…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Pirjo Alijärvi
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media