Hitaan ajan selfiet esillä näyttelyssä

Angela Nawal, Shugri Mohamed, Nahla Hewidy, Laura Muttonen, Ronja Gustafsson, Helena Vaaja, Lotta Bjerstedt, Noora Kiiski ja Maryam Abuzaid osallistuivat Sivistysliitto TSL:n Kuvassa keskellä -mediaprojektin nuorten naisten valokuvakurssilta, jossa keskityttiin itsensä näkemisen ja tallentamisen monimuotoisuuteen. Kurssilla perehdyttiin mediakulttuurin sekä naiseuden representaation kysymyksiin. Tavoitteena oli myös omanarvontunnon ja omakuvan laajentaminen. Kurssin ohjaajana oli valokuvaaja Meeri Koutaniemi.

Nuorten naisten valokuvat ovat esillä Hitaan ajan selfie -näyttelyssä ravintola Juttutuvassa 23.5.–14.6.2019 välisenä aikana.

Koutaniemen vetämällä painotettiin kokeellista itseilmaisua, jonka kanavana on keskusteleminen, rooleihin heittäytyminen ja valokuvaaminen. Kurssin aikana tutustuttiin filmikuvaukseen ja pimiössä toimimiseen, sekä tuotettiin hitaan prosessin omakuva filmille kehitettynä.

Kurssi pyrki tuomaan uuden näkökulman loputtomalle virralle selfieitä, joissa yksikään kuva ei enää nouse yli muiden eikä yhtäkään kuvaa tehdä konkreettiseksi kädessä pidettäväksi valokuvaksi. Tämän takia kurssilla tehtiin yksi omakuva, joka kuvattiin filmille ja vedostettiin itse pimiössä konkreettiseksi ja arvokkaaksi valokuvavedokseksi. Kuvat olivat esillä ensimmäistä kertaa Kuvassa Keskellä -festareilla 6.4.2019 Kulttuuritehdas Korjaamolla.

TAIDE PUREUTUU HENKILÖKOHTAISEEN

TSL:n Kuvassa keskellä – Kulttuurien välinen mediaprojekti päättyi keväällä 2019. Projektissa on toteutettu useita valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat oppineet ilmaisemaan itseään sekä kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset ovat liittyneet esimerkiksi syihin lähteä syntymämaasta, sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan tai toiseuden tunteeseen.

Kaikki osallistujat eivät ole halunneet jakaa henkilökohtaisia tarinoitaan julkisesti, vaan pajoihin osallistumisen motiivina on ollut vain oppia medioiden tekniikoita ja ilmaisua. Osa harjoitustyönä tehdyistä videoista ovat sisältäneet niin kipeitä henkilökohtaisia kokemuksia, että tekijät ovat kieltäneet niiden julkisen esittämisen.

Projektin aikana tuotetut harjoitustyöt ovat avanneet nuorten aitoa kokemusmaailmaa, jolloin kertojat ovat vaihtaneet rooliaan perinteisestä mediaobjektista aktiiviseksi subjektiksi. Tarinoiden näkyväksi tekemisellä itselle ja läheisille on ollut myös selkeästi terapeuttisia vaikutuksia.

Aikamerkki

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Pirjo Alijärvi
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media