Ilmastokysymyksiä on ratkottava myös työpaikoilla

Työelämällä on merkittävä rooli ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Samaan aikaan työpaikoilla joudutaan kuitenkin myös monin tavoin sopeutumaan ilmastomuutoksen seurauksiin. Molempien osalta on huolehdittava siirtymän oikeudenmukaisuudesta. Ilmastonmuutos näkyy

Neuvottelemisen kovat realiteetit työnantajien kanssa

Jos työpaikoilla olisi nykyistä enemmän käytössä tehtävänimikkeitä tai laaja kriteerilista palkanlisiin oikeuttavista asioista, olisi erityisosaamista vaativista tehtävistä helpompi neuvotella kuukausipalkan päälle maksettava korvaus, kirjoittaa juristi

Aikuisten perustaitojen kehittäminen vaatii yhteisiä suuntaviivoja

TSL:ssa on kerätty yhteen hyviä käytäntöjä aikuisten perustaito-opetuksesta yhteisen opetusmallin luomiseksi. Yksi niistä on yksilöiden tarpeiden huomioiminen osaamisen kehittämisessä. Vapaassa sivistystyössä koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti

Palautuminen pandemian jäljiltä vaatii tukea

Kun koronapandemia pysäytti matkustamisen, lennot peruuntuivat ja lentokenttä hiljeni. Tilanne vaikutti myös Sodexo Transportin lentokonesiivoojiin, jotka olivat koronakriisin pahimman ajan lomautettuna. Kun lennot alkoivat uudestaan,

Työn merkitys määritettävä uusiksi

Tekoäly muuttaa työelämän ja korvaa osan työtehtävistä samaan tapaan kuin 1980-luvulla alkanut automatisaatio tai koneistuminen teollinen vallankumouksen aikaan. Iso kysymys on, miten jäljelle jäävät työt

EU:n uudet direktiivit vaikuttavat edunvalvontaan Suomessa

EU:n toimivalta työelämäasioihin on laaja. Esimerkiksi uusi alustatyödirektiivi määrittelisi jatkossa siitä, kuka on työntekijä. Työväen Sivistysliiton syyskuussa järjestämässä seminaarissa kuultiin painavaa asiaa Euroopan Unionin vaikutuksista

Eikö töissä voi puhua enää mistään?

Juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka pohtii kirjoituksessaan, onko avoin dialogi työpaikoilla ylipäätään mahdollista. Puhutaan, että avoin kommunikaatio on vähentynyt työpaikoilla, ja ettei töissä saa olla

Tarpeellisia taitoja, nyt ja tulevaisuudessa

Työ ja osaamistarpeet muuttuvat. Osaamistarpeiden ennakoinnin lisäksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Osaamista syntyy niin työelämässä kuin arjessa, eikä omaa osaamista aina ei edes