Muodollisesta yhdenvertaisuudesta kohti tosiallista

Juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka kirjoittaa, miten positiivinen erityiskohtelu edistää yhdenvertaisuutta, ja miten yhdenvertaisuus ei käytännössä aina toteudu. Yhdenvertaisuus toteutuu heikosti arjessa. Monien asioiden mennessä

Journalismia duunarinäkökulmasta

Työväen- ja ay-lehdet antavat äänen palkansaajalle, jonka näkökulma jää valtamediassa usein huomioimatta. Työväenlehti on poliittinen tai aatteellinen sanomalehti, joka on läheisesti sidoksissa työväenliikkeeseen tai vasemmistopuolueisiin.

Kuinka tullaan julkisuuden henkilöksi?

Juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka kirjoittaa, miten rajanveto vapaan tiedonvälityksen arvon ja yksityisyyden arvon välillä on monesti hankalaa. Itsenäisyyspäivän tienoilla tasavaltaa ravistelivat kohut pääministerin illanvietoista.

Ay-liikkeen on reagoitava työelämän muutoksiin

Työntekijöiden etujen valvominen vaatii ay-liikettä ottamaan entistä paremmin huomioon esimerkiksi itsensätyöllistäjät. Ay-liikkeen tehtävänä on puolustaa palkansaajien etuja. Viime vuosina tehtävä on kuitenkin muuttunut entistä haastavammaksi,

Kirjailijoita ja naiskirjailijoita?

Sata vuotta sitten tyypillinen naiskirjailija oli keskiluokkainen kotirouva, joka joutui ponnistelemaan työrauhan saadakseen. Naisten mahdollisuudet kirjoittaa ovat sittemmin parantuneet, mutta markkinoinnissa kirjat luokitellaan yhä sukupuolen

Huijariajattelusta kärsivä ei tunnista omaa osaamistaan

Huijarisyndroomasta kärsivä työntekijä pelkää jatkuvasti paljastuvansa ammattitaidottomaksi. Työkokemuksen karttuminen antaa lisää itsevarmuutta, mutta kaikki rekrytoijat eivät tunnista ikääntyvien työnhakijoiden potentiaalia. En ole oikeasti hyvä työssäni.

Kelle tulee ensin nälkä?

Paikalliselle sopimiselle perustuville työmarkkinoille ei ole oikeustieteellistä pohjaa, kirjoittaa juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka. Työnantaja ja työntekijä neuvottelevat työsuhteen aloittamisesta. Molemmat osapuolet esittävät omat vaatimuksensa.

Vahva työnjohto-oikeus heikentää etätyöntekijän suojaa

Työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta etätyöhön. Mutta pitäisikö sellainen olla, kysyy juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka. Pandemian mahdollistaman etätyön myötä moni on muuttanut kauemmaksi työpaikastaan

Työn digitalisaatio etenee harppauksin

Lähes jokainen suomalainen käyttää työssään älypuhelinta, tietokonetta tai jotain muuta teknologista laitetta ainakin joidenkin työtehtävien kohdalla. Osalla on kuitenkin hankaluuksia hallita työssä tarvittavia ohjelmia. Uusi