Paha Viha?

Filosofian tohtori Rauno Juntumaa pohtii Näkökulmassaan vihaa. Somessa solvaukset leiskuvat. Uhka ja loukkaukset virittävät vihaa. Viha on valmiutta puolustaa itseä ja se vähenee oikeudenmukaisuuden tunteesta.

EU tarvitsee legitiimejä puolueita

Euroopan unionin suunta on epävarma.  Yhdentymiskehitystä epäillään enemmän kuin koskaan. Yhdentymisen, monitahtisuuden tai purkautuvan integraation kannatuksen poliittiset jakolinjat määräytyvät uudella ja kiinnostavalla tavalla, kirjoittaa Tuulia Pitkänen.

Maksuton toisen asteen koulutus kuuluu kaikille

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta saavutti 50 000 allekirjoituksen rajan 11.3.2018, ja aloite etenee aikanaan eduskunnan käsittelyyn. Janne-Pekka Niemimäki kirjoittaa, miksi toisen asteen koulutuksen pitäisi olla kaikille aidosti maksuton.

Jyväskylän Talvi palaa juurilleen

Henkiin herätetyssä Jyväskylän Talvi -tapahtumassa käytiin keskustelua muun muassa kestävästä taloudesta, työn uusista muodoista ja hyvinvointiyhteiskunnan mahdollisuuksista. Helmikuun lopulla järjestetyn tapahtuman keskustelut olivat tosiasioihin pohjaavia, sivistyneitä ja tasokkaita, Sanna Viljakainen kirjoittaa.

Työelämän teemat tutuksi

Hyvät verkostot ja kokemus vertaisuudesta toisten kanssa ovat osa sosiaalista pääomaa, jonka avulla yksilöt luovivat eteenpäin yhteiskunnassa. Sen hankkiminen ja ylläpitäminen vaatii paitsi vaivannäköä myös aikaa ja verkostoja, hankepäällikkö Hanna Takolander kirjoittaa.

Toteuta tapahtuma onnistuneesti

Järjestötyössä yksi keskeinen tehtävä on tapahtumien järjestäminen. Hyvällä suunnittelulla ja delegoimalla tehtäviä pystyy itsekin paremmin nauttimaan itse tapahtuman toteuttamisesta, kirjoittaa järjestöaktiivi Terhi Mustakangas.

Jäsenet ovat osa joukkovoimaa

Nykypäivän järjestäjä tukee työyhteisöä niin, että sen jäsenet kykenevät yhdessä hoitamaan työyhteisönsä ammatillista edunvalvontaa, kirjoittaa Kirsi Mäki.

Pelkkä “Ei” ei riitä

Ikävien asioiden vastustaminen ei riitä. On tarjottava inspiroiva ja positiivinen kyllä, johon ihmiset voivat tarttua, Naomi Klein kirjoittaa uusimmassa kirjassaan. Samuli Sinisalo tutustui teokseen.