Ilmastonmuutos herättelee nuoria äänestämään

Ilmastonmuutos huolettaa nuoria ja aktivoi heitä äänestyskoppiin. Poliitikkojen siirtyminen sosiaaliseen mediaan on lisännyt nuorten kiinnostusta politiikkaan. Ilmasto, hyvinvointi ja koulutus ovat viime kesänä 18-vuotta täyttäneelle

Ilmastokysymyksiä on ratkottava myös työpaikoilla

Työelämällä on merkittävä rooli ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Samaan aikaan työpaikoilla joudutaan kuitenkin myös monin tavoin sopeutumaan ilmastomuutoksen seurauksiin. Molempien osalta on huolehdittava siirtymän oikeudenmukaisuudesta. Ilmastonmuutos näkyy

Neuvottelemisen kovat realiteetit työnantajien kanssa

Jos työpaikoilla olisi nykyistä enemmän käytössä tehtävänimikkeitä tai laaja kriteerilista palkanlisiin oikeuttavista asioista, olisi erityisosaamista vaativista tehtävistä helpompi neuvotella kuukausipalkan päälle maksettava korvaus, kirjoittaa juristi

Oikeus vaikuttaa omiin asioihin kuuluu kaikille

Vaatimus aktiivisesta kansalaisuudesta sulkee osan ihmisistä yhteiskunnan laidalle. Toimijuutta vahvistamalla pärjääminen yhteiskunnassa helpottuu. Aktiivinen kansalainen hoitaa itsenäisesti niin raha-, tuki-, terveys- kuin lastensa kouluasiat ja

Aikuisten perustaitojen kehittäminen vaatii yhteisiä suuntaviivoja

TSL:ssa on kerätty yhteen hyviä käytäntöjä aikuisten perustaito-opetuksesta yhteisen opetusmallin luomiseksi. Yksi niistä on yksilöiden tarpeiden huomioiminen osaamisen kehittämisessä. Vapaassa sivistystyössä koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti