Aikuisten perustaitojen kehittäminen vaatii yhteisiä suuntaviivoja

TSL:ssa on kerätty yhteen hyviä käytäntöjä aikuisten perustaito-opetuksesta yhteisen opetusmallin luomiseksi. Yksi niistä on yksilöiden tarpeiden huomioiminen osaamisen kehittämisessä. Vapaassa sivistystyössä koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti