Hybridijohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia

Etätyöllä eli muualla kuin työnantajan osoittamissa tiloissa työskentelyllä on monia hyviä vaikutuksia. Ne voivat olla taloudellisia, mutta etätyön myötä luottamus työyhteisössä saattaa myös kasvaa. Avoin