Muodollisesta yhdenvertaisuudesta kohti tosiallista

Juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka kirjoittaa, miten positiivinen erityiskohtelu edistää yhdenvertaisuutta, ja miten yhdenvertaisuus ei käytännössä aina toteudu. Yhdenvertaisuus toteutuu heikosti arjessa. Monien asioiden mennessä

Journalismia duunarinäkökulmasta

Työväen- ja ay-lehdet antavat äänen palkansaajalle, jonka näkökulma jää valtamediassa usein huomioimatta. Työväenlehti on poliittinen tai aatteellinen sanomalehti, joka on läheisesti sidoksissa työväenliikkeeseen tai vasemmistopuolueisiin.