Ay-liikkeen on reagoitava työelämän muutoksiin

Työntekijöiden etujen valvominen vaatii ay-liikettä ottamaan entistä paremmin huomioon esimerkiksi itsensätyöllistäjät. Ay-liikkeen tehtävänä on puolustaa palkansaajien etuja. Viime vuosina tehtävä on kuitenkin muuttunut entistä haastavammaksi,