Muutos on mahdollinen

Ay-pedagogiikka lähtee ajatuksesta, että koulutukset ovat kaikkien jäsenten saavutettavissa.  TSL on julkaissut uuden oppaan, jossa kerrotaan, kuinka huomioida jäsenistön moninaisuus koulutuksissa.   Ammattiyhdistystoiminnan tavoitteena on parempi