Osaaminen nousuun yhteistyöllä

Jotta kaikki suomalaiset saataisiin mukaan jatkuvan oppimisen piiriin, tulee opintoja tarjota nykyistä pienemmissä paloissa ja suunnata entistä enemmän koulutuksessa aliedustetuille ryhmille.