Mitä eroa on tiedolla ja mielipiteellä?

Someaikana moni kaipaa järkevää otetta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa järjestää opintopiirin, jossa puretaan kärjistettyjä vastakkaisasetteluja. Tule keskustelemaan yhteiskunnallisen keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista sekä pohtimaan keinoja rakentaa dialogia.

Työelämän teemat tutuksi

Hyvät verkostot ja kokemus vertaisuudesta toisten kanssa ovat osa sosiaalista pääomaa, jonka avulla yksilöt luovivat eteenpäin yhteiskunnassa. Sen hankkiminen ja ylläpitäminen vaatii paitsi vaivannäköä myös aikaa ja verkostoja, hankepäällikkö Hanna Takolander kirjoittaa.