TUOREIMMAT JULKAISUT

Neutraalit ammattinimikkeet edistävät tasa-arvoa

Vaikka tasa-arvo on suomalaisille tärkeää, suomen kielen tasa-arvoistaminen ärsyttää. Kielen mieskeskeisyys kuitenkin vääristää asenteita. Termien neutralisoinnin lisäksi kielen tasa-arvoistamisessa on kyse naisten tekemisestä kielellisesti näkyvämmäksi.

Hyvä tyyppi ei välitä muista

Kun työntekijät käännetään toisiaan vastaan, katoaa samalla ymmärrys työelämän reiluudesta, juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka kirjoittaa. Ihmisten sydämissä työtaisteluoikeuden asema perus- ja ihmisoikeutena on syrjäytetty

Terveellinen ympäristö lisää hyvinvointia

Terveyden edistäminen on ollut ekologisesti sokea, eikä ympäristön tilaa ole huomioitu riittävästi yhtenä ihmisten terveyteen vaikuttavana tekijänä. Terveys ja sairaus eivät kuitenkaan ole irrallaan ekosysteemien

Laillinen uhkailu sekoittaa pakkaa työpaikoilla

Management by perkele vaiko positiivista ja vuorovaikuttavaa johtamista? Erilaiset johtamisopit sotkevat työpaikkojen arkea, mikä johtaa juridisten sääntöjen hämärtymiseen, kirjoittaa juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka. Monella

Ammattiliitto pitää puoliasi

”Joskus työnantaja on hyvinkin kiivas mielipiteissään, kun kokee olevansa oikeassa”. Tällä kertaa ei ollut, ja jäsen sai hänelle kuuluvan palkankorotuksen. Avuksi tarvittiin kuitenkin ammattiliittoa. Videolla

Millä raivataan digitaalinen suo?

Aikamerkin päätoimittaja Pirjo Alijärvi kirjoittaa Näkökulmassa, miten nykyajan tietotulvassa olisi tärkeää tehdä itsenäistä pohdintaa saadun tiedon pohjalta. Ihmisen tarve ymmärtää ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa on

Niku Hinkka asuu Tampereella. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi kissaa.

Kynä ja paperi aina mukana

Juristi Niku Hinkka kirjoittaa Aikamerkin lakipalstalle työelämän epäkohdista. Koska lakipykälät eivät oikeassa elämässä toimi kuten lainsäätäjä on tarkoittanut, on Hinkasta tärkeää nostaa esiin työntekijöiden arkitodellisuutta.

Kaikki opinnot yhdessä paikassa

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa voi kokonaisen tutkinnon sijaan suorittaa opintoja pieninä palasina. Maarit Kuikka osallistui työoikeuden kurssille ja halusi tietonsa suoritetusta kurssista valtakunnalliseen opintosuoritusrekisteriin.  Syksyllä 2021

Perustaidot vahvistavat asemaa työmarkkinoilla

Viime syksynä perustettu valtakunnallinen palvelukeskus tuo uudella tavalla yhteen osaamisen ja työllisyyden palveluja. Johanna Salonen selätti aikuisille suunnatulla perustaitokurssilla digipelkonsa ja pohtii nyt jatko-opintoja. Digiasioissa

Hybridijohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia

Etätyöllä eli muualla kuin työnantajan osoittamissa tiloissa työskentelyllä on monia hyviä vaikutuksia. Ne voivat olla taloudellisia, mutta etätyön myötä luottamus työyhteisössä saattaa myös kasvaa. Avoin

Duunarit ja yritykset samassa ilmastoveneessä

Sitran ilmasto- ja luontoratkaisujen projektijohtaja Outi Haanperä ja SAK:n ilmastoasiantuntija Anni Toiviainen ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen sekä siihen sopeutuminen ovat kolikon kaksi

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

 

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Ilkka Vuorikuru
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media