TUOREIMMAT JULKAISUT

Neuvottelemisen kovat realiteetit työnantajien kanssa

Jos työpaikoilla olisi nykyistä enemmän käytössä tehtävänimikkeitä tai laaja kriteerilista palkanlisiin oikeuttavista asioista, olisi erityisosaamista vaativista tehtävistä helpompi neuvotella kuukausipalkan päälle maksettava korvaus, kirjoittaa juristi

Oikeus vaikuttaa omiin asioihin kuuluu kaikille

Vaatimus aktiivisesta kansalaisuudesta sulkee osan ihmisistä yhteiskunnan laidalle. Toimijuutta vahvistamalla pärjääminen yhteiskunnassa helpottuu. Aktiivinen kansalainen hoitaa itsenäisesti niin raha-, tuki-, terveys- kuin lastensa kouluasiat ja

Palautuminen pandemian jäljiltä vaatii tukea

Kun koronapandemia pysäytti matkustamisen, lennot peruuntuivat ja lentokenttä hiljeni. Tilanne vaikutti myös Sodexo Transportin lentokonesiivoojiin, jotka olivat koronakriisin pahimman ajan lomautettuna. Kun lennot alkoivat uudestaan,

Työn merkitys määritettävä uusiksi

Tekoäly muuttaa työelämän ja korvaa osan työtehtävistä samaan tapaan kuin 1980-luvulla alkanut automatisaatio tai koneistuminen teollinen vallankumouksen aikaan. Iso kysymys on, miten jäljelle jäävät työt

EU:n uudet direktiivit vaikuttavat edunvalvontaan Suomessa

EU:n toimivalta työelämäasioihin on laaja. Esimerkiksi uusi alustatyödirektiivi määrittelisi jatkossa siitä, kuka on työntekijä. Työväen Sivistysliiton syyskuussa järjestämässä seminaarissa kuultiin painavaa asiaa Euroopan Unionin vaikutuksista

Eikö töissä voi puhua enää mistään?

Juristi ja työmarkkina-asiantuntija Niku Hinkka pohtii kirjoituksessaan, onko avoin dialogi työpaikoilla ylipäätään mahdollista. Puhutaan, että avoin kommunikaatio on vähentynyt työpaikoilla, ja ettei töissä saa olla

Yhteiskuntaluokat törmäyskurssilla

Noora Vallinkoski kuvaa romaaneissaan yhteiskuntaluokkia monelta eri kantilta ja kytkee tarinansa osaksi laajempaa yhteiskunnallista tasoa. Uusimmassa kirjassaan hän kuvaa, miten tausta näkyy niin puheessa kuin

Tarpeellisia taitoja, nyt ja tulevaisuudessa

Työ ja osaamistarpeet muuttuvat. Osaamistarpeiden ennakoinnin lisäksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Osaamista syntyy niin työelämässä kuin arjessa, eikä omaa osaamista aina ei edes

TIETOA AIKAMERKISTÄ

Aikamerkki on Työväen Sivistysliitto TSL:n yhteiskunnallinen verkkojulkaisu ja tarina-arkisto, joka päivittyy verkossa reaaliajassa. Se katsoo maailmaa työväenliikkeen arvojen näkökulmasta ja niitä pöyhien.

 

Aikamerkkiä julkaisee Työväen Sivistysliitto

Vastaava toimittaja Minna Virolainen
aikamerkki@tsl.org

Toimitus: Acamedia
Toteutus: Websteri Media